Skip to content

Arrangör: Falköpings MK

Inbjudan finns: HÄR

Anmälan: Öppen till den 23/4-2024 KL 24,00

Anmälda: Kontrollerade och Ej Kontrollerade

PM 1 finns: HÄR

Mekanikeranmälan finns: HÄR

RS på grus, asfalt och betong. 1 Sp 3,0 km körs 3 ggr, totalt 9 km. Körs enligt banskiss, ingen road-book, inga arrangörsnoter. Egna anteckningar/noterinar tillåtna (reka till fots). Däckbarriärer/hinder finns utplacerade utmed sträckan. Tävlingen körs i 3 omgångar, den tävlande måste genomföra/delta i alla omgångar för att bli prisbedömd, se även 24. Maxtider. Tävlingen ingår i Mega Rally Cup och västras historiska rallycup

Återbud: E-post: anmalan@rcsportodesign.se

Upplysningar: Tävlingsled. Inge Mattson 0722–263978 Ordf. tävlingsledning. Fredrik Lans 0709–469057 Teknisk chef. P-A Hüllert 0709–701868

Öppna anslagstavlan i en ny flik

Back To Top