Skip to content

Detta med bilklasser/tävlingsklasser tycks vara ett jättestort problem, det märker vi på alla konstiga anmälningar vi får in. Därför tänkte vi försöka reda ut begreppen lite.

Bilklass:

Detta är, normalt, den klass bilen är homologerad i. Det finns 12(?) stycken sådana klasser, Grupp A (Touring cars), Grupp H och Grupp H b( Hobby ), Grupp N (Production cars), Appendix K, Nationell Special och Nat 4 wd. Sedan finns VOC Mekonomen Rally och den nya Grupp F. Och slutligen, Grupp E, och förresten även Grupp F, som kan vara både homologerad och Standardrallybil. Bara för att röra till det mer så har FIA hittat på något som heter Grupp R också. Och, tro det om ni vill, vad har FIA, Jean Todt, hittat på nu? Jo, fem nya klasser till, Rally1 till Rally5. Det ska visst harmonera med Formel-racing, ni vet Formel 1, Formel 2 och så vidare. Kanske inte helt fel ändå.

Fler Bilklasser finns det faktiskt inte. Vi går här inte in på skillnaderna mellan dom olika klasserna utan detta finns i de tekniska reglementena. Frågan är om man ens ska räkna Appendix K-bilar eftersom dessa, enligt Appendix K självt, tävlar i en egen sportgren och här pratar vi endast om bilar som tävlar enligt rallyreglementet.

Motorvolymklass:

Lika enkelt som Bilklass. Det finns 4 stycken och de är <1400, 1400-16001600-2000 och >2000. De enda Bilklasser som har en Motorvolymklass är Grupp A,
Grupp R och Grupp N
. Grupp H/H b har något som heter Cylindervolymklass med den används inte i detta sammanhang. Även Appendix K har en cylindervolymindelning men den överensstämmer inte helt med Motorvolymklasserna.

Tävlingsklass (och lite annat):

Nu blir det mer komplicerat och i vissa fall närmast obegripligt. Tävlingsklass är ofta en kombination av ovanstående med lite variationer.
Vi tar klasserna/bilarna en och en i bokstavsordning.

2 wd: En klass med 2-hjulsdrivna bilar oavsett bil- och motorvolymklass.
4 wd: En klass med 4-hjulsdrivna bilar oavsett bil- och motorvolymklass.
A5: En Grupp A bil med en cylindervolym under 1400 cc.
A6: En Grupp A bil med en cylindervolym mellan 1400 och 1600 cc.
A7: En Grupp A bil med en cylindervolym mellan 1600 och 2000 cc.
A8: En Grupp A bil med en cylindervolym över 2000 cc.
Ekonomi: Detta är en gammal klass och den har ersatts av Grupp E. Dom allra flesta gamla Klass Ekonomi-bilar åker idag i Grupp F.
F1:
Den gamla svenska varianten av Super 1600. Friare reglemente än originalet.
F2:
En benämning på bilar enligt FIA:s F2 reglemente. Var egentligen modifierade A7 bilar.
Grupp 1:
En äldre klass som numera är borta. Lite grovt kan man säga att den motsvaras av dagens Grupp N.
Grupp 2: En äldre klass som numera är borta. Bilarna fick modifieras en hel del, ungefär som en Grupp A eller Grupp H. Det fanns två olika klasser med samma namn varav den senare varianten tillät mer modifiering.
Grupp 3:
Samma som Grupp 1 fast det var GT-bilar. Minst 1000 identiska exemplar tillverkade under en 12-månadersperiod.
Grupp 4:
Samma som Grupp 2 fast det var GT-bilar. Minst 400 identiska exemplar tillverkade under en 24-månadersperiod.
Grupp A:
Se Bilklass. Appendix J Artikel 255.
Grupp B:
En äldre klass (Sports cars tidigare, 1985, kallade Grand Touring cars) som numera till stor del är borta. Våldsamt trimmade saker, flera med rörram, som togs bort ur Rally-VM av FIA 1986.Dom sju bilarna med rörram har kraftiga restriktioner för användning medan alla andra kan användas normalt. Enligt det senaste regelverket (1990) skall restriktor inte användas. Det vanliga är att bilarna homologeras om till Appendix K och då används restriktor.
Grupp E:
Se Bilklass. ( Vikteffektförhållande 15 kg/kW vilket är ungefär 11 kg/hk, motsvarar nästan gamla Standard A).
Grupp F: I princip motsvarar denna den norrländska Klass Ekonomi fast med 11,5 k/kW.
Grupp H: Se Bilklass och Nationell.
Grupp H B: Se Bilklass och Nationell.
Grupp H 2wd: Se Nationell Special. Används ibland som beteckning för en klass där både Grupp H, Grupp H B och Nationell Special 2wd ingår.
Grupp H 4wd: Se Nationell Special
Grupp H 66-74: En ny klass 2006, motsvarade i allt väsentligt Klass Veteran. Klassen upphörde att existera 2011-01-01.
Grupp N: Se Bilklass. Appendix J Artikel 254.
Grupp R 1A = N1 (Upp till 1400cc)
Grupp R 1B = N2 (Över 1400cc och upp till 1600cc)
Grupp R 2B = A6 (Över 1400cc och upp till 1600cc)
Grupp R 2C = A7 (Över 1600cc och upp till 2000cc)
Grupp R 3C=  A7 (Över 1600cc och upp till 2000cc)
Grupp R 3T = A7 (Upp till 1600cc)
Grupp R 3D = A7 (Upp till 2000cc (Nominellt))
Grupp R 4 = Detta var från början modifierade N4-bilar. Numera en Kit-bil om vilken man kan läsa mer i Appendix J Artikel 260E
Grupp R 5 = Motsvarar närmast A6 1600cc dock med turbo och 4wd
JSM
  Internationell 2 wd: Grupp N -2000cc samt R2B, Rally 4B och Rally 4C.
  Nationell 2 wd: Grupp A -2000cc, Grupp R2C, R3C, R3T och R3D, Grupp H, Grupp HB och Nationell special 2wd.
  Standard med homologerade Grupp F-bilar.
KitCar: Tilläggsklassning för Grupp A-bilar.
Lilla Grupp A: Klasserna A5, A6 och A7 sammanslagna. Användes i SM-sammanhang.
Lilla Grupp N: Klasserna N1, N2 och N3 sammanslagna. Användes i SM-sammanhang.
Motionär: En tidigare benämning på Volvo Original Elit.
N1: En Grupp N bil med en cylindervolym under 1400 cc.
N2: En Grupp N bil med en cylindervolym mellan 1400 och 1600 cc. Användes i SM-sammanhang även som beteckning på en klass med huvudsakligen N3-bilar, och varför SBF valde denna, i grunden felaktiga, beteckning kan man fråga sig*.
N3: En Grupp N bil med en cylindervolym mellan 1600 och 2000 cc.
N4: En Grupp N bil med en cylindervolym över 2000 cc.
Nat 4 wd: En ny klass 2019. I stort baserad på FIA:s R 5 regler men anpassad för svenska förhållanden.
Nationell:
Den gamla benämningen på Grupp H.
Nationell Special: Vanligen en överårig Grupp A, Grupp N eller Grupp 2-4, men Grupp B kan förekomma, som homologerats i Nationell Special.  Om den är 2-hjulsdriven kallas den Nationell Special 2wd och om den är 4-hjulsdriven Nationell Special 4wd, kallas ibland också Grupp H 2wd och Grupp H 4wd men dessa namn finns inte omnämnda i reglementet för Nationell Special och borde därför inte användas.
Nya Veteran: Det finns inget som heter så och har heller aldrig funnits. Se Veteran.
Otrimmat 2wd: Grupp N bilar under 2000 cc och R2B-bilar som körde om SM.
Otrimmat 4wd: 4wd Grupp N-bilar över 2000 cc samt FIA App. J Super 2000-bilar som körde om SM. Finns inte längre med, se SM från tiden med MAS.
Rally1 = WRC Restriktor 36 mm. Appendix J Artikel 255A.
Rally2 = Samma som Grupp R 5. Restriktor 32 mm fast 33 mm kan förekomma. Appendix J Artikel 261.
Rally3 = 4 wd med överladdning över 1333 cc och upp till 1620 cc. Restriktor vanligen 30 mm. Appendix J Artikel 260.
Rally4B = 2 wd över 1390 cc och upp till 1600 cc. Med överladdning över 927 cc och upp till 1067 cc. Appendix J Artikel 260.
Rally4C = 2 wd över 1600 cc och upp till 2000 cc. Med överladdning över 1067 cc och upp till 1333 cc. Appendix J Artikel 260.
Rally5 = 2 wd upp till 1600 cc. Med överladdning upp till 1333 cc. Appendix J Artikel 260.
SM: Nu har vi nya klassindelningar men blev det lättare för det?
  4 wd Internationell med Grupp R 5 (Rally2) bilar enbart.
  4 wd Nationell med Grupp A >2000cc, WRC -2016, Nationell special 4wd, RRC, Nat 4wd, N4, N4 med R4 tillägg, S2000 och Rally3.
  2 wd Internationell med Grupp N <2000, Grupp R 2B , Rally4B och Rally4C .
  2 wd Nationell med Grupp A <2000cc, Grupp R2C, R3C, R3T och R3D, Grupp H, Grupp HB och Nationell special 2wd.
  Standard med homologerade Grupp F-bilar.
SM från tiden med MAS: Nu har man mitt uppe i alltihop hittat på att använda FIA:s Grupp R-klasser i Rally-SM. Med andra ord, man ökar på förvirringen igen då man blandar hejvilt bland klasserna.
R1 omnämndes i Mästerskapsreglerna, dock utan definition, men verkade vara något med JSM. Nu ska det bli dubblering av Otrimmat 2 wd men först 2020 och då i JSM.
R2 var detsamma som Otrimmat 2 wd, lite märkligt då enligt FIA R2-bilar är trimmade saker. Grupp N upp till 2000cc och R 2B som egentligen är en Grupp A bil. Kul, va?
R3 var detsamma som Trimmat 2 wd.
R5 var detsamma som Trimmat 4 wd, också lite märkligt då bland annat N4 och R4, som är otrimmade, blandas med R5 som är trimmade. Undrar hur stor chans en N4 har mot en R5?
Trimmat 4 wd fanns kvar och bestod av de 4 wd-bilar som inte rymdes i R5 under namnet ”Trimmat 4 wd Övriga”, ibland kallad ”WRC”.
Gamla ”Otrimmat 4 wd” fanns inte längre med.
Undrar hur man tänkte då man skapade detta sammelsurium. Och inte verkar man ha lärt sig av tidigare tokigheter, minns N2.
Standard A: En äldre klass, med ett vikteffektförhållande på 10 kg/hk, som numera är borta.
Standard B: En äldre klass, med ett vikteffektförhållande på 15 kg/hk, som numera är borta.
Special: En äldre klass som numera är borta. Motsvaras närmast av Grupp H.
Standardrallybil: En bil som har försetts med skyddsbur, rallystolar och rallybälten och har främre originalbälten demonterade. Vanligen en VOC Mekonomen Rally eller en icke homologerad Grupp E-bil/Grupp F-bil.
Stora Grupp A: Detta var i SM-sammanhang detsamma som A8.
Stora Grupp N: Detta var i SM-sammanhang detsamma som N4.
Super 1600: En A6 bil modifierad enligt FIA:s Super 1600 reglemente (VK-S1600). Mer restriktioner än en vanlig Grupp A. De flesta bilar som finns i Sverige och sägs vara Super 1600-bilar är inte det då de inte överensstämmer till 100% med FIA:s Super 1600-reglemente.
Super 2000: En ny klass 2007. 4WD-bilar, tillsvidare homologerade i Grp. A, och med max 2000 cc utan överladdning. Egentligen FIA Appendix J Super 2000 Artikel 255.
TXXX: T-beteckningarna är en textkod som Trafikverket använder och de vanligaste som berör rallybilar finns här. Den/de finns angiven/na på registreringsbeviset.
(T13J: Datum då fordonet har tagits i bruk första gången, ååååmmdd. Gäller bil som varit utlandsregistrerad)
T13K: Datum då fordonet uppskattats ha tagits i bruk första gången, ååååmmddGäller bil som varit utlandsregistrerad
T17U: Karossbyte. Siffran efter anger byte nummer.
(T20F: Baksätet får inte användas för personbefordran. (Anges om sådan skyddsbur eller skyddsbåge monteras som pga. utformningen inte medger personbefordran i baksäte.))
T31A: Motorn utbytt. (Anges om original­motorn bytts ut mot motor av annan typ.)
T31B :Motorn ändrad. (Anges om original­motorn är ändrad vad gäller effekten.)
T31C :Motoreffekt enligt uppgift. (Anges när uppgiften inte styrkts.)
(T31L: Dispens från avgasrening frånsett CO-halt vid tomgång. (Dispensavgift 2 000 kr))
(T31M: Dispens från avgasrening frånsett CO-halt vid tomgång. (Dispensavgift 7 000 kr))
(T71E: Betyder att bilen har skyddsbur.)
T71R: Den nya koden för rallybil, ersätter alla nedanstående T71-koder utom T71ZO.
T71X: Betyder att bilen är homologerad i Grupp A.
T71Y: Betyder att bilen är homologerad i Grupp N.
T71Z: Betyder att bilen är homologerad i Grupp H.
T71ZE: Betyder att bilen är homologerad i Grupp E.
T71ZK: Betyder att bilen homologerad enligt Appendix K.
T71ZO: Betyder att bilen är en Standardrallybil.
T71ZS: Betyder att bilen är homologerad i Nationell Special.
Trimmat 2wd: Grupp A/H/NS2WD, R2C och R3-bilar som körde om SM.
Trimmat 4wd: Grupp N4/R4/R5 bilar som körde om SM.
Veteran: En Grupp H av årsmodell 1966-1974 som åkte i Klass Veteran. Den hade mer restriktioner än en vanlig Grupp H och lite andra regler för omborrning. Alltför ofta felaktigt kallad Nya Veteran och varför det var så svårt att fatta att den bara hette Klass Veteran var obegripligt. Klassen upphörde att existera 2005-12-31.
VOC: Förkortningen för Volvo Original Cup. Användes även som klassnamn för en Volvo Original-bil där föraren hade C-licens.
VOC Mekonomen Rally: Ersätter den gamla Volvo Original.
VOE: Volvo Original Elit. Bilen var en Volvo Original och föraren hade A eller B licens. Delades ibland i Elit A (VOA) och Elit B (VOB).
WRC: Var tidigare en A8-bil modifierad enligt FIA:s WRC reglemente. Ingen egen klass utan faktiskt en A8-bil med tilläggshomologering. Numera är det 1600 cc som gäller istället för 2000 cc.

De textkoder som står med kursiv stil har enligt Vägverkets Författningssamling, VVFS 2008:249, upphört att gälla från 2008-09-21.

Länk till Transportstyrelsens kompletta lista över textkoder.

*Vi har fått en förklaring på varför SBF valde N2 och det skulle då vara att det var en 2-hjulsdriven Grupp N bil och N4 skulle då vara en 4-hjulsdriven. Man kan fråga sig vem som kom på den lysande idén. Som om det inte skulle vara tillräckligt krångligt utan att man ändrar om FIA:s beteckningar.

Denna sida gör inte anspråk på att vara fullständig, bara en hjälp och förklaring för dom som tycker att dom behöver.

Hittar Du felaktigheter/tveksamheter är vi tacksamma för ett påpekande.

Tänk på att rätt ifylld anmälan kan vara avgörande vid en eventuell gallring!

Vi tackar Peter Törnqvist och Mikael Simonsson, MK Ratten, Kent Heijel, KH Motorsport, Carleric Johansson, Volvo Original, Gert-Owe Petersson, Tekniska kommittén, Pär Karlsson, SBF:s kansli och Åke Sundberg, Trafikverket, som alla hjälpt oss med fakta.
Samtliga textkoder är hämtade från Trafikverkets föreskrifter.

© RaceConsulting 2021

Back To Top