Om bilklasser

Detta med bilklasser/tävlingsklasser tycks vara ett jättestort problem, det märker vi på alla konstiga anmälningar vi får in. Därför tänkte vi försöka reda ut begreppen lite.

Bilklass:

Detta är, normalt, den klass bilen är homologerad i. Det finns 8(?) stycken
sådana klasser, Grupp A (Touring cars), Grupp H och Grupp H b( Hobby ), Grupp N (Production cars), Appendix K och Nationell Special. Sedan finns VOC Mekonomen Rally och
den nya Grupp F. Och slutligen, Grupp E som kan vara både homologerad och Standardrallybil. Bara för att röra till det mer så har FIA hittat på något som heter Grupp R också.

Fler Bilklasser finns det faktiskt inte. Vi går här inte in på skillnaderna mellan dom olika klasserna utan detta finns i de tekniska reglementena. Frågan är om man ens ska räkna Appendix K-bilar eftersom dessa, enligt Appendix K självt, tävlar i en egen sportgren och här pratar vi endast om bilar som tävlar enligt rallyreglementet.

Motorvolymklass:

Lika enkelt som Bilklass. Det finns 4 stycken och de är <1400, 1400-16001600-2000 och >2000. De enda Bilklasser som har en Motorvolymklass är Grupp A,
Grupp R och Grupp N
. Grupp H har något som heter Cylindervolymklass med den används inte i detta sammanhang. Även Appendix K har en cylindervolymindelning men den överensstämmer inte helt med Motorvolymklasserna.

Tävlingsklass (och lite annat):

Nu blir det mer komplicerat och i vissa fall närmast obegripligt. Tävlingsklass är ofta en kombination av ovanstående med lite variationer.
Vi tar klasserna/bilarna en och en i bokstavsordning.

2 WD: En klass med 2-hjulsdrivna bilar oavsett bil- och motorvolymklass.
4 WD: En klass med 4-hjulsdrivna bilar oavsett bil- och motorvolymklass.
A5: En Grupp A bil med en cylindervolym under 1400 cc.
A6: En Grupp A bil med en cylindervolym mellan 1400 och 1600 cc.
A7: En Grupp A bil med en cylindervolym mellan 1600 och 2000 cc.
A8: En Grupp A bil med en cylindervolym över 2000 cc.
Ekonomi: Detta är den gamla benämningen på Grupp E som avskaffats i hela landet utom i Mellan och Övre Norrland. Gamla Ekonomi-bilar åker på en generell dispens i Grupp E i resten av landet då de inte överensstämmer helt med Grupp E reglementet. Dom Ekonomi-bilar som kör i Norrland överensstämmer inte alls med Grupp E. Klass Ekonomi har två olika distriktsreglementen medan Grupp E är ett förbundsreglemente. Grupp E tillåter 15 kg/kW medan Mellan Norrlands reglemente och Övre Norrlands reglemente har begränsning 12 kg/kW.
Dom allra flesta gamla Klass Ekonomi-bilar åker idag i Grupp F.
F1:
Den svenska varianten av Super 1600. Friare reglemente än originalet.
F2:
En benämning på bilar enligt FIA:s F2 reglemente. Var egentligen modifierade A7 bilar.
Grupp 1:
En äldre klass som numera är borta. Lite grovt kan man säga att den motsvaras av dagens Grupp N.
Grupp 2: En äldre klass som numera är borta. Bilarna fick modifieras en hel del, ungefär som en Grupp A eller Grupp H. Det fanns två olika klasser med samma namn varav den senare varianten tillät mer modifiering.
Grupp 3:
Samma som Grupp 1 fast det var GT-bilar. Minst 1000 identiska exemplar tillverkade under en 12-månadersperiod.
Grupp 4:
Samma som Grupp 2 fast det var GT-bilar. Minst 400 identiska exemplar tillverkade under en 24-månadersperiod.
Grupp A:
Se Bilklass.
Grupp B:
En äldre klass (Sports cars tidigare, 1985, kallade Grand Touring cars) som numera till stor del är borta. Våldsamt trimmade saker, flera med rörram, som togs bort ur Rally-VM av FIA 1986.Dom sju bilarna med rörram har kraftiga restriktioner för användning medan alla andra kan användas normalt. Enligt det senaste regelverket (1990) skall restriktor inte användas. Det vanliga är att bilarna homologeras om till Appendix K och då används restriktor.
Grupp E:
Se Bilklass. ( Vikteffektförhållande 15 kg/kW vilket är ungefär 11 kg/hk, motsvarar nästan gamla Standard A).
Grupp F Fwd: Motsvarar Grupp F Rwd fast den här klassen gäller framhjulsdrivna bilar.
Grupp F Rwd:
Ny klass 2013 motsvarar till stor del VOC Mekonomen Rally. Den största skillnaden är att bilen saknar inredning.
Grupp F Övriga: I princip motsvarar denna den norrländska Klass Ekonomi.
Grupp H: Se Bilklass och Nationell.
Grupp H B: Se Bilklass och Nationell.
Grupp H 2WD: Se Nationell Special. Används ibland som beteckning för en klass där både Grupp H och Nationell Special 2WD ingår.
Grupp H 4WD: Se Nationell Special
Grupp H 66-74: En ny klass 2006, motsvarade i allt väsentligt Klass Veteran. Klassen upphörde att existera 2011-01-01.
Grupp N: Se Bilklass.
Grupp R 1A = N1 (Upp till 1400cc)
Grupp R 1B = N2 (Över 1400cc och upp till 1600cc)
Grupp R 2B = A6 (Över 1400cc och upp till 1600cc)
Grupp R 2C = A7 (Över 1600cc och upp till 2000cc)
Grupp R 3C=  A7 (Över 1600cc och upp till 2000cc)
Grupp R 3T = A7 (Upp till 1600cc)
Grupp R 3D = A7 (Upp till 2000cc (Nominellt))
Grupp R 4 = Detta var från början modifierade N4-bilar. Numera en Kit-bil om vilken man kan läsa mer i Appendix J Artikel 260E
Grupp R 5 = Motsvarar närmast A6 1600cc dock med turbo och 4wd
KitCar: Tilläggsklassning för Grupp A-bilar.
Lilla Grupp A: Klasserna A5, A6 och A7 sammanslagna. Användes i SM-sammanhang.
Lilla Grupp N: Klasserna N1, N2 och N3 sammanslagna. Användes i SM-sammanhang.
Motionär: En tidigare benämning på Volvo Original Elit.
N1: En Grupp N bil med en cylindervolym under 1400 cc.
N2: En Grupp N bil med en cylindervolym mellan 1400 och 1600 cc. Användes i SM-sammanhang även som beteckning på en klass med huvudsakligen N3-bilar, och varför SBF valt denna, i grunden felaktiga, beteckning kan man fråga sig*.
N3: En Grupp N bil med en cylindervolym mellan 1600 och 2000 cc.
N4: En Grupp N bil med en cylindervolym över 2000 cc.
Nat 4 wd: En ny klass 2019. I stort baserad på FIA:s R 5 regler men anpassad för svenska förhållanden.
Nationell:
Den gamla benämningen på Grupp H.
Nationell Special: Vanligen en överårig Grupp A, Grupp N eller Grupp 2-4, men Grupp B kan förekomma, som homologerats i Nationell Special.  Om den är 2-hjulsdriven kallas den Nationell Special 2WD och om den är 4-hjulsdriven Nationell Special 4WD, kallas ibland också Grupp H 2WD och Grupp H 4WD men dessa namn finns inte omnämnda i reglementet för Nationell Special och borde därför inte användas.
Nya Veteran: Det finns inget som heter så och har heller aldrig funnits. Se Veteran.
Otrimmat 2WD: Grupp N bilar under 2000 cc och R2B-bilar som kör om SM.
Otrimmat 4WD: 4WD Grupp N-bilar över 2000 cc samt FIA App. J Super 2000-bilar som körde om SM. Finns inte längre med, se SM.
SM: Nu har man mitt uppe i alltihop hittat på att använda FIA:s Grupp R-klasser i Rally-SM. Med andra ord, man ökar på förvirringen igen då man blandar hejvilt bland klasserna.
R1 omnämndes i Mästerskapsreglerna, dock utan definition, men verkade vara något med JSM. Nu ska det bli dubblering av Otrimmat 2 wd men först 2020 och då i JSM.
R2 är detsamma som Otrimmat 2 wd, lite märkligt då enligt FIA R2-bilar är trimmade saker. Grupp N upp till 2000cc och R 2B som egentligen är en Grupp A bil. Kul, va?
R3 är detsamma som Trimmat 2 wd.
R5 är detsamma som Trimmat 4 wd, också lite märkligt då bland annat N4 och R4, som är otrimmade, blandas med R5 som är trimmade. Undrar hur stor chans en N4 har mot en R5?
R4 fick inte vara med utan ingår i R5.
Trimmat 4 wd finns kvar och består av de 4 wd-bilar som inte ryms i R5 under namnet “Trimmat 4 wd Övriga”, ibland kallad “WRC”.
Gamla “Otrimmat 4 wd” finns inte längre med.
Undrar hur man tänkte då man skapade detta sammelsurium. Och inte verkar man ha lärt sig av tidigare tokigheter, minns N2.
Standard A: En äldre klass, med ett vikteffektförhållande på 10 kg/hk, som numera är borta.
Standard B: En äldre klass, med ett vikteffektförhållande på 15 kg/hk, som numera är borta.
Special: En äldre klass som numera är borta. Motsvaras närmast av Grupp H.
Standardrallybil: En bil som har försetts med skyddsbur, rallystolar och rallybälten och har främre originalbälten demonterade. Vanligen en VOC Mekonomen Rally eller en icke homologerad Grupp E-bil.
Stora Grupp A: Detta var i SM-sammanhang detsamma som A8.
Stora Grupp N: Detta var i SM-sammanhang detsamma som N4.
Super 1600: En A6 bil modifierad enligt FIA:s Super 1600 reglemente (VK-S1600). Mer restriktioner än en vanlig Grupp A. De flesta bilar som finns i Sverige och sägs vara Super 1600-bilar är inte det då de inte överensstämmer till 100% med FIA:s Super 1600-reglemente.
Super 2000: En ny klass 2007. 4WD-bilar, tillsvidare homologerade i Grp. A, och med max 2000 cc utan överladdning. Egentligen FIA Appendix J Super 2000.
TXXX: T-beteckningarna är en textkod som Trafikverket använder och de vanligaste som berör rallybilar finns här. Den/de finns angiven/na på registreringsbeviset.
(T13J: Datum då fordonet har tagits i bruk första gången, ååååmmdd. Gäller bil som varit utlandsregistrerad)
T13K: Datum då fordonet uppskattats ha tagits i bruk första gången, ååååmmddGäller bil som varit utlandsregistrerad
T17U: Karossbyte. Siffran efter anger byte nummer.
(T20F: Baksätet får inte användas för personbefordran. (Anges om sådan skyddsbur eller skyddsbåge monteras som pga. utformningen inte medger personbefordran i baksäte.))
T31A: Motorn utbytt. (Anges om original­motorn bytts ut mot motor av annan typ.)
T31B :Motorn ändrad. (Anges om original­motorn är ändrad vad gäller effekten.)
T31C :Motoreffekt enligt uppgift. (Anges när uppgiften inte styrkts.)
(T31L: Dispens från avgasrening frånsett CO-halt vid tomgång. (Dispensavgift 2 000 kr))
(T31M: Dispens från avgasrening frånsett CO-halt vid tomgång. (Dispensavgift 7 000 kr))
(T71E: Betyder att bilen har skyddsbur.)
T71R: Den nya koden för rallybil, ersätter alla andra T71-koder i rallysammanhang utom T71ZO.
T71X: Betyder att bilen är homologerad i Grupp A.
T71Y: Betyder att bilen är homologerad i Grupp N.
T71Z: Betyder att bilen är homologerad i Grupp H.
T71ZE: Betyder att bilen är homologerad i Grupp E.
T71ZK: Betyder att bilen homologerad enligt Appendix K.
T71ZO: Betyder att bilen är en Standardrallybil.
T71ZS: Betyder att bilen är homologerad i Nationell Special.
Trimmat 2WD: Grupp A/H/NS2WD, R2C och R3-bilar som kör om SM.
Trimmat 4WD: Grupp N4/R4/R5 bilar som kör om SM.
Veteran: En Grupp H av årsmodell 1966-1974 som åkte i Klass Veteran. Den hade mer restriktioner än en vanlig Grupp H och lite andra regler för omborrning. Alltför ofta felaktigt kallad Nya Veteran och varför det var så svårt att fatta att den bara hette Klass Veteran var obegripligt. Klassen upphörde att existera 2005-12-31.
VOC: Förkortningen för Volvo Original Cup. Användes även som klassnamn för en Volvo Original-bil där föraren hade C-licens.
VOC Mekonomen Rally: Ersätter den gamla Volvo Original.
VOE: Volvo Original Elit. Bilen var en Volvo Original och föraren hade A eller B licens. Delades ibland i Elit A (VOA) och Elit B (VOB).
WRC: Var tidigare en A8-bil modifierad enligt FIA:s WRC reglemente. Ingen egen klass utan faktiskt en A8-bil med tilläggshomologering. Numera är det 1620 cc som gäller istället för 2000 cc.

De textkoder som står med kursiv stil har enligt Vägverkets Författningssamling, VVFS 2008:249, upphört att gälla från 2008-09-21.

Länk till Transportstyrelsens kompletta lista över textkoder.

*Vi har fått en förklaring på varför SBF valde N2 och det skulle då vara att det var en 2-hjulsdriven Grupp N bil och N4 skulle då vara en 4-hjulsdriven. Man kan fråga sig vem som kom på den lysande idén. Som om det inte skulle vara tillräckligt krångligt utan att man ändrar om FIA:s beteckningar.

Denna sida gör inte anspråk på att vara fullständig, bara en hjälp och förklaring för dom som tycker att dom behöver.

Hittar Du felaktigheter/tveksamheter är vi tacksamma för ett påpekande.

Tänk på att rätt ifylld anmälan kan vara avgörande vid en eventuell gallring!

Vi tackar Peter Törnqvist, Mikael Simonsson, MK Ratten, Kent Heijel, KH Motorsport, Carleric Johansson, Volvo Original, Gert-Owe Petersson, Tekniska kommittén och Åke Sundberg, Trafikverket, som hjälpt oss med fakta. Samtliga textkoder är hämtade från Trafikverkets föreskrifter.

© RaceConsulting 2020