Skip to content

Här har vi sammanställt några av de vanligaste frågorna och svaren på dessa:

Jag behöver ändra i min anmälan, hur gör jag då?

Ändringar eller tillägg till befintlig anmälan görs via mail eller sms till den som som står på tävlingssidan.

När kommer startbekräftelsen?

Vi skickar ut startbekräftelsen (i de fall arrangören beställt den tjänsten) så fort vi fått alla handlingar från arrangören och anmälningslistan är lottad eller seedad.
Normalt görs utskicket måndag -onsdag i tävlingsveckan men kan även bli senare om vi får handlingarna från arrangören senare. Utskicken görs endast via e-post om arrangören inte har beställt brevutskick.

Varför har jag inte fått någon startbekräftelse?

En anledning kan vara att du inte uppgett en e-postadress när du anmälde dig eller att du angett en felaktig e-postadress. Var alltid noggrann när du uppger din e-postadress vid anmälan. Startbekräftelsen kan också ha hamnat i ditt spam-filter / skräppost. Kontrollera alltid detta först.

Jag är efteranmäld, när kommer min startbekräftelse?

Startbekräftelse till efteranmälda skickas oftast ut dagen efter efteranmälans stängning.

Jag kan inte öppna de bifogade filerna, hur gör jag?

Kontrollera att du har en uppdaterad version av PDF-läsare på din dator. Vi skickar alltid alla dokument som PDF-filer. Vi kan tyvärr inte ta ansvar för att pdf-filerna vi skickar kan öppnas på just din dator. Har du problem att öppna filerna, be någon datakunnig om hjälp då vi inte har möjlighet att ge teknisk support.

När är det lättast att ringa Er?

Lättast är det att få tag på oss vardagar mellan 08:00 – 16:00.

Jag vill avanmäla mig till en tävling, hur gör jag då?

Skicka ett mail eller sms till den som som står på tävlingssidan. Uppge att du vill avanmäla dig, vilken tävling det gäller, ditt namn, klubb och tävlingsklass. Vi tar inga avanmälningar via telefon! Vissa arrangörer vill ta emot avanmälan själva, kontrollera alltid detta i inbjudan för aktuell tävling.

Hur får jag tillbaka inbetald anmälningsavgift om jag avanmäler mig?

Kontakta den arrangerande klubben. I vissa fall kan du få tillbaka hela eller delar av den inbetalda startavgiften, kontaktuppgifter och information finns oftast i inbjudan.

Vem har seedat eller lottat anmälningslistan?

RC Sport & Design AB seedar aldrig anmälningslistor (däremot utför vi lottningarna), olika personer seedar listorna beroende på i vilket distrikt tävlingen körs och beroende på vem som har tid att seeda listan. I vissa fall seedar arrangörerna själva anmälningslistan. RC Sport & Design AB skickar alltid listan till arrangören för godkännande efter seedning. Alla publicerade anmälningslistor har godkänts av den arrangerande klubben.

Back To Top