Rally arrangörer

Frågor angående större arrangemang:
Magnus 070-594 09 44 magnus@rcsportodesign.se

Frågor angående övriga Rally tävlingar, e-anmälan,
efteranmälan, avanmälan, resultat  m.m.:
Claes 070-543 59 40  claes@raceconsulting.com
(För regelfrågor hänvisar vi till rallyutskottet som kan nås visa SBF)

Bokning / ekonomiska frågor:
Magnus 070-594 09 44 magnus@rcsportodesign.se