Skip to content

Arrangör: MK Ratten

Inbjudan: Inbjudan Sunneracet 2015

Anmälan: Anmälan stängde 10/7 23:59, efteranmälan via MK Ratten

Anmälda: Anmälda, granskade

Återbud: Anders Jansson 070-524 05 24, återbud kan ske senast 20/7 utan kostnad.

Resultat: Hanteras inte av oss, kontakta MK Ratten för mer information.

Startbekräftelse: Publicerad och skickad via mail 12/7

Övrig info: Två olika SP som körs två gånger och en SS (Tossebergsklätten) som körs en gång. Längd SP/SS 9,0 km. Totallängd 17,2 km. Roadbook på transport. Skisser på SP/SS.
Samtliga SP/SS körs på asfalt.

Upplysningar: Per Täppers 070-521 0550

Back To Top