Skip to content

På denna sida publicerar vi tävlingshandlingar på uppdrag av arrangerande klubbar.
Alla eventuella frågor om publicerade dokument hänvisas till den arrangerande klubben.
Tänk på att alltid fylla i och ta med en mekanikeranmälan till den tävling ni skall delta i!
Folksams Mekanikeranmälan kan ni ladda ner här.

Aktuella tävlingar:

Tävling:Inbjudan:Anmälningslista:PM:Övrigt:

Eventuellt efteranmälda hamnar i anmälningslistan
efter att efteranmälningstiden gått ut!

Back To Top