skip to Main Content

På denna sida publicerar vi tävlingshandlingar på uppdrag av arrangerande klubbar.
Alla eventuella frågor om publicerade dokument hänvisas till den arrangerande klubben.
Tänk på att alltid fylla i och ta med en mekanikeranmälan till den tävling ni skall delta i!
Folksams Mekanikeranmälan kan ni ladda ner här.

Aktuella tävlingar:

Tävling:Inbjudan:Anmälningslista:PM:Övrigt:

Eventuellt efteranmälda hamnar i anmälningslistan
efter att efteranmälningstiden gått ut!

Back To Top