Skip to content

PM1

Arrangör: Kullings MS

Inbjudan: Inbjudan Vedumsmästerskapet 2015,

Anmälan: Ordinarie anmälan stänger 25/9 18:00anmälan administreras av Kullings MS

Anmälda: Anmälda (kontrollerade) – Anmälda (ej kontrollerade)

Återbud:
 Återbud lämnas endast till 070-316 83 78. Förare som ej lämnat återbud och uteblir hanteras enligt RY 2.4.6T.

Resultat: Resultaten hanteras av Kullings MS

Startbekräftelse: Skickas ut av  Kullings MS

Övrig info: Rallytävling på grus/asfalt (Ca 85% grus och 15% asfalt). Banans längd är ca 25 km varav ca 11 km SS fördelat på 2 SS som körs 2 gånger. Genomåkning av specialsträckorna kommer att vara tillåtet före start på tävlingsdagen. Ingen form av egna noteringar är tillåtna. Road-Book används på transport och specialsträckor. Tävlingen körs i 2 etapper med flytande start. Engelsk pilning enligt gällande reglemente. Serviceförbud råder utmed tävlingsbanan.

Upplysningar: Kai-Ove Andersson 070-316 83 78, Conny Hansson 070-654 38 60.
Videofilmning för kommersiellt/privat bruk får endast ske efter samråd med och godkännande av tävlingsledare och
teknisk chef.

Back To Top