Skip to content

Arrangör: MK Ratten 

Tävlingen är inställd.

Inbjudan finns HÄR

Anmälan: Stängd

Anmälda: Kontrollerade och Ej kontrollerade

Mekanikeranmälan HÄR

Återbud och upplysningar:
Upplysningar får igenom info@mkratten.se eller Sven Täppers 070-652 09 22.

Återbud ska ske senast 48 timmar före första start till claes@raceconsulting.com eller via SMS till tel 070 543 59 40

Övrigt: En Asfaltbana körs TVÅ varv (Totalt 1600 m) i TVÅ heat. Sammanlagda tiden räknas. Varje påkörd Kona/Tunna, ger ett tidstillägg på 5 sek. Fler än 4 påkörningar räknas som fel utfört prov och då tilldelas deltagaren Maxtid, d.v.s. 5 min. Tiden tas på 1/10 sekund och flygande start tillämpas. Rekognosering av banan sker till fots. Vid särskiljning gäller tid i Heat 2, Heat 1 Tävlingen börjar med ett enskilt träningsåk.

Back To Top