Skip to content

Angående startbekräftelse till Östersund Winter Rally.

Startbekräftelse har idag (18/2 ca 15:45) skickats ut till alla anmälda som uppgett en korrekt e-postadress i anmälan.
Har du inte erhållit startbekräftelse? Ring Camilla 070-5897233.
De som efteranmält sig till tävlingen kommer att få startbekräftelse skickad till sig 2015-02-22

Back To Top