Skip to content

Ingen kommer att gallras bort från Rally Karlstad. De som var anmälda vi anmälningstidens utgång kommer att få köra tävlingen. Startbekräftelse kommer att publiceras på vår hemsida och skickas ut via e-post under dagen idag tisdag 26/5.

Back To Top