Skip to content

Förtydligande / information angående avanmälan till Race Consulting.

På grund av allt för många avanmälningar blivit otydliga eller ej kommit till vår kännedom vill vi nu förtydliga att vi ej godkänner avanmälningar via telefon. Vi vill ha dom skriftligen via e-post eller SMS, detta för att det inte skall bli diskussioner angående avanmälningar i efterhand.

Skicka informationen till den som står under avanmälningar i inbjudan eller på vår sida om tävlingen.
(Kontrollera alltid att du får svar på din avanmälan, för att vara säker på att den kommit fram)

Detta gäller givetvis endast då avanmälningarna skall göras till oss. Skall avanmälan göras till arrangören, följ informationen i inbjudan.

Back To Top