Skip to content

Arrangör: SMK Sundsvall

Inbjudan: Inbjudan 66an 2016

Anmälan: Ordinarie anmälan stänger 16/5 18:00

Anmälda: Anmälda (kontrollerade) – Anmälda (ej kontrollerade)

Återbud: Till SMS 070-5435940 eller mail claes@raceconsulting.com

Resultat: Resultat hanteras av Hälsingeserien, www.halsingeserien.se

Startbekräftelse: Hanteras av Hälsingeserien, www.halsingeserien.se

Övrig info: Tävlingen ingår i Hälsingeserien. Totalt ca: 16 km varav ca 15 km SS uppdelat på 3 st. SS (1ss/3ggr).
1 st serviceplats vid start/mål som passeras efter varje varv.

Upplysningar: SMK Sundsvall, c/o Henrik Hedström, Kidvägen 3, 862 32 Kvissleby
Telefon 070-343 62 86 Hemsida: www.smksundsvall.com

Back To Top