skip to Main Content

Arrangör: Kolsva MS

Inbjudan finns: HÄR

Anmälan: Öppen till de23 /1-22 KL 18,00

Anmälda: Kontrollerade och Ej Kontrollerade

Nationell Rallytävling som omfattar totalt ca 66 km, varav ca 43 fördelat på 3st SS Deltagarantalet är begränsat till 120 st. Gallring sker enligt följande metod: 1. Datum för anmälans ankomst. 2. Ofullständig ifylld anmälan.

Återbud: E-post: anmalan@rcsportodesign.se

Övrigt: Regularitytävlingen omfattar totalt ca 45 km, varav ca 37km fördelat på 2st SS Tävlingsledare är Stellan Karlsson, tel. 0706086516. Mail: stekarlsson04@gmail.com Före tävlingens start, ska samtliga bilar besiktigas av arrangören. Bilens registreringsbesked och försäkringspapper skall kunna uppvisas. Arrangören kommer att anvisa en teststräcka där deltagarna kan kalibrera sina trippinställningar innan start. Bilklasser: 1) Klassiska bilar med standard-dubb 2) Klassiska bilar med rally-dubb 3) Moderna bilar med standard-dubb 4) Moderna bilar med rallydubb. Enl. SBFs reglemente REG. 1.1 Två varningstrianglar, förbandslåda samt två snöskyfflar skall medföras i bilarna. Den tävlande i Regularityklasserna måste följa den bestämda medelhastigheten som kommer att variera på specialsträckorna. På transportsträckorna gäller hastighetsbegränsning enligt gällande hastighetsbestämmelser. Om den tävlande vid upprepande tillfällen kraftigt överträder den satta medelhastigheten på specialsträckorna utdelas först en varning och därefter gäller uteslutning. Trippmätare och övrig utrustning enlig SBF Tävlingsregler Regularity. Dock får mobiltelefon medföras, men den skall vara avstängd under specialsträckorna och får bara användas i nödsituation. Tävlingsledningen har rätt att när som helst under tävlingen kontrollera att dessa regler respekteras. Tävlingen genomförs med start och mål på SS på lika sätt som vid fullfartsrally. Tidtagning på transportsträckorna med ”rallysystemet” och på SS-sträckorna kommer GPS-baserad tidtagning att användas. Prickbelastning: Enligt SBF REG 8.0 Tävlande som till tävlingsledningen anmäls för vårdslös körning kan komma att uteslutas från tävlingen. Vid service (ej parkering) måste bilen placeras på en presenning som täcker bilens underdel. För att regularitytävlingen skall genomföras krävs minst 5 st anmälda vi anmälningstidens utgång. Klasser kan sammanslås vid färre än 5 startande /klass

Back To Top