skip to Main Content

Arrangör: MK Kopparberg

Inbjudan finns: HÄR

Anmälan: Anmälan öppnar 16/1-23 är Öppen till den 12/2-23 KL 18.00

Anmälda: Kontrollerade och Ej Kontrollerade

Återbud: E-post: anmalan@rcsportodesign.se

Övrigt: Rally. 3 st SS som köres 2 gånger, 40 km SS, transport 30 km, totallängd km. Tidtagning med 10-dels sekund. Onotad. Ej rekognosering. Roadbook - Max 40 startande. Gallring fritt arrangören. Tävlingen kan avlysas om inte minst 25 deltagare anmält sig vid anmälningstidens utgång.

Upplysningar: Stefan Berg 073-825 26 19 Kerstin Sjödin 073-036 03 07

Back To Top