skip to Main Content

Arrangör: Hällefors MK

Inbjudan finns: HÄR

Anmälan: Öppen till den 11/9-2022 KL 18,00

Anmälda: Kontrollerade och Ej Kontrollerade

Mekanikeranmälan finns: HÄR

RallySprint 99 km varav14 km SS fördelat på 5 SS. Roadbook och engelsk pilning. Maxtid 10 minuter per SS, Maxtid etapp 1 = 70 minuter, etapp 2 = 60 minuter ! Hemmaförare skall ha två namngivna funktionärer med anmälan för att den skall vara fullständig.

Återbud: E-post: anmalan@rcsportodesign.se

Upplysningar: Lars-Åke Andersson 070 392 70 95 Lennart Anderson 070 671 32 75

Back To Top