skip to Main Content

Arrangör: Skutskärs MS

Inbjudan finns: HÄR

Anmälan: Öppen till den 8/1-2023 KL 18.00

Anmälda: Kontrollerade och Ej Kontrollerade

Mekanikeranmälan finns: HÄR

Tävlingen är en Rallyspecial som omfattar 4 sträckor (2 sträckor körs två gånger) Central serviceplats, i övrigt råder serviceförbud. Total längd cirka 82 km, varav cirka 22 km SS. Ej noter. Tävlingen körs med Roadbook Rekognosering 1 varv. Träning inte tillåten, medför startförbud.

Återbud: E-post: anmalan@rcsportodesign.se

Upplysningar: Peter Encrantz, 070-563 00 92 Martin Eliasson, 070-351 46 80 Tomas Landqvist, 070-331 82 61 Kurt Eliasson, 070-303 08 57

Back To Top