Gurlitta / Sunneracet 29/7

Arrangör: MK Ratten

Inbjudan finns HÄR

Anmälan: Öppen och stänger 21/7 24:00. Efteranmälan till info@mkratten.se. Efteranmälningsavgift 500:-

Anmälda: Kontrollerade och Ej Kontrollerade

Mekanikeranmälan finns HÄR

Återbud: SMS 070-543 59 40 eller mail claes@raceconsulting.com. Från 22/7 2017 görs avanmälan på info@mkratten.se samt meddelande till Anders Jansson 070-524 0 524.

Övrigt: Två olika SP som körs två gånger och en SS (Tossebergsklätten) som körs två gånger. Längd SP/SS 11,0 km. Totallängd 45 km. Roadbook på transport. Skisser på SP/SS.
Samtliga SP/SS körs på asfalt. Rekognosering till fots eller bil.Max hastighet 30 km/timmen. Tävlingen är uppdelad i tre etapper med maxtid på varje etapp vilket meddelas i PM 2.
Tävlingsplats är Stöpafors för etapp 1 och Sunne (Brårud) för etapp 2 och 3. Serviceplats och start vid Sparbankshallen Sunne, där även kärrparkering finnes.

Upplysningar: Anders Jansson 070-524 05 24

Comments are closed.